Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LỖI 


 Tầm nhìn

- Trở thành một đối tác hàng đầu đáng tin cậy trong lĩnh vực An Ninh bằng việc cung cấp các giải pháp phát triển bền vững và đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng trong nước và quốc tế.

 Sứ mệnh

- Luôn đổi mới, sáng tạo để cung cấp cho khách hàng các giải pháp An Ninh với công nghệ giám sát an ninh tốt nhất, hiệu quả nhất.

- Không ngừng trau dồi chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân lực ổn định, xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững chắc, chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng và đối tác.

- Gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt với nhân viên,với khách hàng và đối tác chiến lược.

- Là người bạn đồng hành của khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về an ninh, vì sự phát triển, tồn tại, vì chữ tín của khách hàng và BẢO VỆ NAM KỲ.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ - nhân viên, cố vấn, cộng tác viên, và đại gia đình BẢO VỆ NAM KỲ.

 Giá trị cốt lõi

- Chính trực - Trung thành - Đoàn kết - Cẩn mật - Tận Tâm